Flight Insight

Utveckla dig själv, ditt team eller din ledningsgrupp

Flight Insight är ett unikt sätt att utveckla både dig som individ och er som team eller grupp.

Tidsåtgång: 4-8 timmar
Gruppstorlek: 4-20 personer. Vi kan ta större antal men då delar vi upp gruppen.

Lär av flygets träningsverktyg Crew Resource Management, CRM
CRM är en metod för att förebygga, minimera och undvika konsekvenserna av missförstånd. 
Den skapar ett klimat som uppmuntrar till en öppen attityd med möjlighet för alla i teamet att ställa frågor eller säga till om något känns fel.

Stärk teamet genom att lära er mer om hur:

✈️ ni minskar missförstånd genom ”kommunikation med kvitto”
✈️ ni genom kännedom om era reaktionsmönster förbättrar er situationsmedvetenheten
✈️ ni ökar tryggheten med hjälp av checklistor
✈️ ni skapar ett klimat som uppmuntrar till en öppen attityd för alla i teamet
✈️ ni informerar, planerar, genomför och följer upp era mål

Lär av erfarenheten från flyget och få insikter om hur förmågan att leda, kommunicera och samarbeta påverkar helheten och resultatet. 
Låt inte slumpen avgöra om eller hur ni når era mål.