Closed loop communication - Kommunikation med kvittens

Cockpit är en arbetsplats där kommunikationen måste fungera. Därför utbildas piloter i detta. Det läggs många timmar på att lära sig kommunicera rätt. Att säkerställa att vi pratar ”samma språk”. Det tränas regelbundet på det.

För att kommunikation ska fungera och bli effektiv krävs dock att samtliga deltagare från en utbildning där man säkerställer en medvetenhet om hur kommunikationen ska genomföras.

Lär av tydligheten från flyget.